Kandidatenlijst 2018

Bert Koonstra Zwagerbosch Lijst 2 nr 1
Ik woon in Zwagerbosch. Ben vader en werk als consulent in het sociaal domein. Ben nu actief als raadslid in Kollumerland en sta voor de kernwaarden van de FNP. Iedereen moet mee kunnen doen en een ieder moet kunnen meedenken in onze gemeente. Het landschap en de natuur zijn voor mij erg belangrijk. U kunt mij volgen op twitter @koons300

Fedde Breeuwsma Dokkum Lijst 2 nr 2
Ik ben adviseur Bedrijf Hulp Verlening en crisisorganisatie. Getrouwd met Rinnie , Vader en trotse Pake. Ik wil mij graag inzetten om de Wet Maatschappelijke Zaken dichter bij de mensen te brengen. De vraag naar zorg moet leidend zijn en niet de bureaucratie. Ik wil de oude wijkzuster weer terug als spil in het dorp voor zorg. @Breeu01

Lisette Akkerman Ferwerd Lijst 2 nr 3
Als raadslid wil ik mij inzetten voor het behoud en bescherming van flora en fauna in Noardeast-Fryslân

Jaap Postema Dokkum Lijst 2 nr 4
Werkt bij de Rabobank en samen met Durkje Santema vader van een drieling. In mijn vrije tijd schaats, fiets en zeil ik graag. Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van stad en dorp. Ik maak mij sterk voor een goed sportklimaat in onze nieuwe gemeente @JaapPostema

Lolke Folkertsma Dokkum Lijst 2 nr. 5
Als bankman maak ik mij al jaren setrek voor de belangen van bank en regio. De afgelopen jaren heb ik mij ingezet om bewoners,natuur en bedrijfsleven te verbinden. Ben daarnaast actief in de PDGAW, de Talma stichting en het Dokkumer stadsfonds. Ik geniet graag van de natuur en zeil graag. @ltfolkertsma

Hanneke Jouta Ferwerd Lijst 2 nr 6
Getrouwd met Willem Hazewindus en moeder van drie kinderen. Ik voel mij als Fries thuis bij de FNP. Van 2006 tot 2014 ben ik raadslid geweest in Ferwerderadeel. Graag wil ik mij inzetten voor de nieuwe gemeente. Wil ik mij inzetten voor een goed woon en leef klimaat voor al onze bewoners.
Voorzieningen behouden en daarbij rekening houden met mens en natuur. Facebook;Hanneke Jouta

Tineke Bosgraaf Kollum Lijst 2 nr 7
Ik ben Tineke ,ondernemer in Kollum. Getrouwd met Durk Bosgraaf samen hebben wij een taxi bedrijf. We hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn politiek ,koken en haken

Pytsje de Graaf Ternaard Lijst 2 nr 8
Als vrouw van Harke en beppe van de liefste kleinkinderen in de wereld voel ik mij als een vis in het water bij de FNP. Ik voel mij verbonden met Fryslân en de Fryske taal. De FNP gaat met respect om gaat met burgers en hierin geen onderscheid maakt. Ik ben nu wethouder

Harm Kamstra Holwerd Lijst 2 nr 9
Ik zet mij graag in voor de gemeenschap. Daarbij horen goede voorzieningen in stad en dorp. Daarom ben ik ook blij met het Dorpen Ontwikkeling Fonds dat nu in de hele gemeente zal worden ingevoerd. Dat betekend een kwaliteit slag voor onze dorpen

Frâns Boersma Kollum Lijst 2 nr 10
FNP staat voor Fryske taal en cultuur en legt de nadruk op een gezonde natuur. Ik wil mij graag inzetten voor Biodiversiteit en het verantwoord onderhoud van de gemeentelijke bermen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de houtsingels blijven en dat we het landschap zo inrichten dat er plaats is voor insecten en vogels. Weidevogels hoern bij het Friese landschap

Ykje van der Wal Holwerd Lijst 2 nr 11
Opgegroeid in het mooiste en krimpvrije dorp aan de Waddenkust, Holwert. Ik woon daar met mijn man en mijn zoon. We moeten met elkaar, voor elkaar zorgen en daarbij uitgaan van eigen kracht. Daar wil ik mij graag voor inzetten.

Marco Kramer Hallum Lijst 2 nr 12

Ruurd de Graaf Dokkum Lijst 2 nr 13

Thom Feddema Raard Lijst 2 nr 14

Linda van der Deen Marrum List 2 nr 15

Aant Jelle Soepboer Niawier Lijst 2 nr 16

Anneke Verbeek Metslawier Lijst 2 nr 17

Welmoed van der Werf Dokkum Lijst 2 nr 18

Ernst Meinsma Nes Lijst 2 nr 19

Jaap Hijma Marrum Lijst 2 nr 20

Johannes Annema Westergeest Lijst 2 nr 21

Janneke Themmen Oosternijkerk Lijst 2 nr 22

Jappie Borger Zwagerbosch List 2 nr 23

Wieger Rekker Kollum Lijst 2 nr 24

Oebele Vries Westergeest List 2 nr 25

Willem de Boer Kollum Lijst 2 nr 26

Jelle de Vries de Triemen Lijst 2 nr 27

Renze Holwerda Anjum Lijst 2 nr 28

Tsead Wilman Ee Lijst 2 nr 29

Ella Folkertsma Dokkum Lijst 2 nr 30

Jelle Auke Vrieswijk Hantum Lijst 2 nr 31

Derk van der Kloet Westergeest Lijst 2 nr 32

Piter Buruma Kollum Lijst 2 nr 33

Nynke Witteveen Dokkum Lijst 2 nr 34

Jaap-Sip Faber Dokkum Lijst 2 nr 35

Aafke Dijkstra de Triemen Lijst 2 nr 36

Binne Reitsma Blija Lijst 2 nr 37

Gerard van der Beek Ferwerd Lijst 2 nr 38

Aede van der Beek Marrum Lijst 2 nr 39

Tsjerk de Groot Wanswerd Lijst 2 nr 40

Albert Hoof Kollum Lijst 2 nr 41

Japik Banga Kollumerzwaag List 2 nr 42

Durkje Dijkstra-Talma Aalzum Lijst 2 nr 43

Harke de Graaf Ternaard Lijst 2 nr 44

Rika de Jong Hantumhuizen Lijst 2 nr 452019 FNP Fryslân - Disclaimer