NIEUWS   09-03-2019


Raadsvergadering van 07-03-2019

De FNP Noardeast-Fryslân heeft in de Raadsvergadering van 07-03-2019 aandacht gevraagd voor een aantal zaken

 

ANNO versnellingsagenda

Deze agenda is een economische samenwerking van Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.

 

" Der mei wol wat mear ambysje op it mêd fan rekreaasje en toerisme toant wurde " opperde fraktievoorzitter Bert Koonstra fan de FNP Noardeast-Fryslân, " 1,3% fan de €20 miljoen is te min.

De FNP vind dat naast Holwerd aan Zee er ook meer voorzienigen moeten komen die gericht zijn op de dagjes toeristen. De gemeenten in de regio moeten dit aansturen.

Wethâlder Boerema, bestuurlijke inspreker bij ANNO, is het hier wel mee eens.Volgens hem zijn er nu te veel organisatie mee bezig. Boerema heeft toegezegd dat hij bij het Rijk voor meer geld voor deze branche pleitten zal.

  

Garnalefiskers

In de pers was er afgelopen week te lezen dat de garnalevissers geen vergoeding krijgen voor de door hun geleden schade na de ramp met de MC Zoe. Ook de schadeclaims die de Waddenkust en de Waddeneilanden hebben ingediend worden niet meegenomen. Fedde Breeuwsma vind dit ûnbegryplik. Wethâlder Boerema reageerd hierop met de stelling dat de wijze waarop de claims bij de rederij van MC Zoe binnen zijn gekomen niet goed gecommuniceerd zijn. Rijkswaterstaat heeft hier nu de leidende rol in en zal binnen zeer korte termijn alle claims invertariseren en indien. Breeuwsma hoopt op een positive uitslag in dit verhaal.

 

Weingatten / Dijkgaten

De dijkgaten in de Alddyk bij Anjum ,verpauperen zienderogen. Fedde Breeuwsma wijst de gemeente erop dat deze kultuer histoaryske weardefolle lânskipseleminten behouden moeten worden. In oktober zijn hier al vragen over gesteld door de FNP in de toen nog gemeente Dongeradeel, de gemeente moet het Waterschap Friesland op wijzen dat de weingatten nu echt opgeknapt moeten worden, dit mede in het kader van recreatie en toerisme.

   weingat
 


Tags

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer