NIJS   20-12-2021


MEI DE SKONKEN YN DE KLAAI

 

"It is tiid foar minsken dy't witte wat der spilet yn de regio, dy't it plattelânslibben begripe en omearmje, minsken mei de bonken yn ‘e klaai dy't it ferskil meitsje kinne as it der op oan komt.

Gjin holle wurden as ‘Nieuw leiderschap' mar gewoan dwaan, betrouber wêze en mei in rjochte rêch troch it libben gean."

 

Foar in goed #THÚS yn Noardeast-Fryslân, want de regio hat de takomst!

 

De top 11 fan ús list foar de gemeenteriedsferkiezings fan maart 2022:

1. Aant Jelle Soepboer

2. Bert Koonstra

3. Hanneke Jouta

4. Anton Buwalda

5. Femke Meindertsma

6. Johan Dirk van der Schaaf

7. Jaap Postema

8. Bouwina van Dellen

9. Jitze Andringa

10. Fedde Breeuwsma

11. Pieter van der Bij

 

Hâldt dizze side yn'e gaten om neier yn de kunde te komme mei dizze kandidaten.Tags: Algemien, Ferkiezings, Jongerein, Natuer en lanskip, Partijnijs, Polityk Bestjoer, Thus yn Fryslan

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer