NIJS   29-12-2018


Coalitieagenda voor gemeente Noardeast-Fryslân 2019-2022

Als eerste coalitie van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn wij trots en vereerd u onze plannen voor de komende coalitieperiode te mogen presenteren.

Met de nieuwe raad hebben we gekozen voor een nieuwe werkwijze: samen met inwoners, bedrijven, organisaties
en verenigingen de ambities en uitdagingen oppakken. Onderwerpen die zich daartoe lenen zijn verwoord in de raadsagenda. Als coalitiefracties ondersteunen wij die van harte, verbinden we ons aan het proces dat door de raad geïnitieerd wordt en committeren we ons aan de uitkomsten. Wij staan dan ook voor de uitvoering van acties die uit de raadsagenda voortvloeien. Voor een aantal onderwerpen zijn al voorbereidingen getroffen en hebben wij als coalitie afspraken gemaakt om snel aan de slag te gaan en met alle inwoners te bouwen aan de samenleving. We hopen dat een ieder zich thuis gaat voelen in onze gemeente. Op hoofdlijnen hebben wij als coalitie afspraken gemaakt over onderwerpen geclusterd in vijf thema’s, die verwoord zijn in deze coalitieagenda.


Downloads:
NoardeastFryslân coalitieagenda lr.pdf


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer