NIJS   24-11-2018


Als zestiende op de lijst, maar als tweede in de raad

Als zestiende op de lijst, maar als tweede in de raad
De zetels waren al geteld, maar gisteren werd de officiële uitslag van de verkiezingen in Noardeast-Fryslân bekendgemaakt. Daarbij werd duidelijk dat drie mensen met voorkeursstemmen in de gemeenteraad zijn gekozen.
Dokkum Op het laatste moment werd Aant Jelle Soepboer er op de FNP-lijst voor de verkiezingen in Noardeast-Fryslân tussen gepropt. Op nummer 16. Het bestuur van de FNP had goede hoop dat de 29-jarige geschiedenisleraar uit Niawier jeugdige stemmers zou trekken. Die verwachting kwam uit: met 584 stemmen haalde Soepboer slechts 85 stemmen minder binnen dan lijsttrekker Bert Koonstra.


In totaal zijn drie mensen bij deze verkiezingen dankzij voorkeursstemmen in de raad gekomen. Bij het CDA gaat het om Dirk Kooistra uit Dokkum (plaats acht) die Fokke Jan Klaver (plaats zeven) passeert. Bij de FNP neemt Soepboer de plaats in van Jaap Postma en komt de als zesde geplaatste Hanneke Jouta uit Ferwert op de stoel van Lolke Folkertsma (vierde op de lijst).

Jeugdwagens
Met name de sprong van Soepboer is opvallend. De Niawierder vond politiek altijd al interessant, zegt hij. En de FNP droeg hij een warm hart toe, maar pas echt geëngageerd raakte hij door een prangende kwestie in het dorp. Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel wilde de jeugdwagens verbieden in de dorpsoptochten. Ondenkbaar, vond heel Niawier tussen de achttien en veertig. ,,jongere is by ús yn’t doarp in rekber begrip”, aldus Soepboer. Jeugdwagens zijn een traditie in de hele regio.

Of Soepboer niet een brief kon schrijven, want hij kon het vast goed verwoorden. Namens de jeugd ging hijin gesprek met de burgemeester. Die beloofde dat de wagens in elk geval nog volgend jaar zouden mogen meerijden en daarna zou het ‘probleem’ opnieuw op de agenda worden geplaatst. ,,Ik tocht: dat sil wol. No kin ik der yn elts gefal oer meiprate.”
En zo meldde hij zich dus bij de FNP, waar ook andere kameraden zich al bij hadden aangesloten. Nummer 16 was een willekeurig gekozen plek, maar Soepboer wilde toch echt wel op het pluche. ,,Ik gie der foar de folle hûndert persint foar.”
Dus ging hij naar cafés, schooldebatten en jeugdhonken om stemmers te winnen. Ook was hij zeer actief op sociale media. Het streven was om 142 stemmen te halen. Dat het er zóveel meer werden, had hij nooit kunnen dromen. ,,Echt fantastysk. Dat jout in hiel goed gefoel dat safolle minsken op my stimd ha.” Als raadslid gaat hij dan ook zeker weer de dorpen in. ,,De polityk moat ticht by de minsken stean”, is zijn overtuiging.

Ook Hanneke Jouta uit Ferwert kan haar geluk niet op dat ze voor de FNP Ferwerderadiel mag vertegenwoordigen in de herindelingsgemeente Noardeast-Fryslân. De als nummer zes geplaatste heeft actief campagne gevoerd met partijgenote Lisette Akkerman.
Op een gepimpte tandem reden ze door de gemeente en maakten vlogjes over actuele kwesties. ,,Yn de lêste tsien dagen hawwe we wol fiif filmkes makke. Wy hienen it der smoardrok mei.”
Voor Jouta was het spannend of ze in de raad zou komen, want ze wist dat ook Soepboer alles op alles zou zetten voor de raad. ,,Ast dan op plak seis stiest, dan spant it der om. En ik fûn it wol hiel wichtich dat Ferwerderadiel goed fertsjintwurdige wurdt.”
Jouta heeft al raadservaring. Tussen 2006 en 2014 zat ook voor de FNP in de gemeenteraad. ,,Doe koe ik op it fytske. No sille we wol in healoerke mei de auto moatte. Mar der binne mear: wy kinne carpoolje.”

Officiële verdeling
Het centrale stembureau maakte gisteren de officiële stemverdeling bekend. De zetelverdeling bleef ongewijzigd. Opvallend is dat enkele kandidaten in hun eentje verantwoordelijk waren voor het overgrote deel van de stemmen.

Bij ELP-NEF kreeg lijsttrekker Johan Talsma 575 van de 947 stemmen (bijna 61 procent). Bij de VVD was de situatie nog extremer. Zo kreeg lijsttrekker Jelle Boerema van de VVD (wethouder in Kollumerland) 1346 van de 1931 VVD-stemmers achter zich, oftewel bijna 70 procent. ,,Ik ben de Kim Jong-un van Kollumerland”, grapte hij zelf. ,,Nee, niet opschrijven, hoor.”Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer