10-11-2020 - Begrutting 2021

09-10-2020 - Untwerp- Aginda foar it Waddengebiet 2050 24 septimber 2020

06-10-2020 - "Frysk Taalbelied Gemeente Noardeast-Fryslân

06-10-2020 - Reinbôge gemeente

07-07-2020 - Noed oer mooglike sluting fiskgebiet boppe Skiermûntseach

07-07-2020 - Perspektyfnota 2020

30-05-2020 - Militêre leechfleanrûte oer Fryslân skrast

12-05-2020 - TSJINWYN!

31-03-2020 - FNP Noardeast-Fryslân en it Koroana firus.

12-02-2020 - In feilige krusing by Hallum

07-02-2020 - Pleit oer it fyzjestik rekreaasje en toerisme

28-01-2020 - FNP's wolle grut fiskevenemint binnen angelje foar noardeasten

28-12-2019 - NOARDEAST IN MADURODAM FAN WYNMÛNEN?

06-12-2019 - It Dokkumer Binnenhof

24-10-2019 - PANNAKOAI WICHTICH FOAR IT FÛGELLÂN!
Woansdeitejûn 23 oktober wie de FNP oanwêzich op de earste wykried fan it Fûgellân. It wichtichste punt op de aginda wie de pannakoai dy't krekt foar de simmer troch de rjochter sletten is.

Argyf
2020 FNP Fryslân - Disclaimer