Wieger Rekker Kollum List 2 nr 24

Ik kies foar de FNP om’t ik mysels weromfine kin yn de partij. Ik wol my graach ynsette foar it miljeu en de natoer.

24 Wieger Rekker

2019 FNP Fryslân - Disclaimer