Janneke Themmen Easternijtsjerk List 2 nr 22

Myn deistige wurk is yn’t grûnferset, mar yn myn frije tiid gean ik
graach mei myn kabaretploech ús provinsje yn en nei de Friezen
om utens.


 Foar my is it tige wichtich dat wy ús moaie lânskip en natuer frij hâlde fan wat foar fersmoarging dan ek.

22 Janneke Themmen2019 FNP Fryslân - Disclaimer